เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00น.
วันเสาร์ 8.00-12.00น.
ปิดวันอาทิตย์

วันหยุดประจำปี 2560

1 - 2 ม.ค.วันขึ้นปีใหม่
27 ม.ค. - 30 ม.ค. วันตรุษจีน
12 - 16 เม.ย. วันสงกรานต์
1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ
10 พ.ค. วิสาขบูชา
8 - 9 ก.ค. อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ
23 ต.ค. วันปิยมหาราช
5 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ
30 - 31 ธ.ค. วันสิ้นปี

Office Hours:
Monday - Friday 8.00 - 17.00
Saturday 8.00 - 12.00
Sunday Closed

 

V.Thai Trading Ltd. Part.
Bangkok Thailand
v.thaitrading@gmail.com
Tel : 02 281 8080, 281 4985

Presented by - V.Thai Trading Ltd. Part.